logotype

Wtorek 6.10.2015 r.

Dzień modlitw za polskie rodziny

W Parafii Św. Jana Chrzciciela

Harmonogram:

 godziny Nabożeństwa i grupy prowadzące
0:00 - 6:30   Adoracja parafian
0:00   Grupa Modlitewna Pomocy Niepokalanej
  Siostry Karmelitanki Misjonarki
1:00   Grupa Modlitewna Pomocy Niepokalanej
  Siostry Karmelitanki Misjonarki
2:00   Grupa Modlitewna Pomocy Niepokalanej
  Siostry Karmelitanki Misjonarki
3:00   Grupa Modlitewna Pomocy Niepokalanej
  Siostry Karmelitanki Misjonarki
4:00   Grupa Modlitewna Pomocy Niepokalanej
  Siostry Karmelitanki Misjonarki
5:00   Wspólnota Światło Życie Domowy Kościół
6:00   Wspólnota Światło Życie Domowy Kościół
6:30   Jutrznia Brewiarzowa
  Wspólnota Światło Życie Domowy Kościół
7:00   Msza Święta
7:30   Godzinki i 1 część Różańca
8:00 - 12:00   Adoracja Dzieci i Młodzieży
9:00 - 11:00   Wspólnota Światło Życie Domowy Kościół
12:00   Anioł Pański i 2 część Różańca
  Róże Różańcowe
13:00 - 15:00   Adoracja Parafian
15:00   Koronka do Miłosierdzia Bożego
16:00   Adoracja parafian
17:00   3 część Różańca 
  Wspólnota Światło Życie Domowy Kościół 
  Zmartwychwstańcy
18:00   Msza Święta parafialna 
  Wspólnota Światło Życie Domowy Kościół 
  Zmartwychwstańcy
19:00   Modlitwa Uwielbienia
  Grupa Modlitewna Misericordia
20:00   Msza Święta za Ojczyznę
  Grupa Modlitewna Misericordia
21:00   Apel Jasnogórski 4 część Różańca
  Grupa Modlitewna Pomocy Niepokalanej

  Grupa Modlitewna Misericordia
22:00   Modlitwa Brewiarzowa
  Grupa Modlitewna Misericordia
23:00 - 6:30   Adoracja Parafian
23:00   Grupa Modlitewna Misericordia
24:00   Grupa Modlitewna Misericordia

zgłoszenia grup prowadzących