logotype

Poniedziałek 5.10.2015 r.

Dzień modlitw za dzieci i młodzież

W Parafii Św. Jana Chrzciciela

Harmonogram:

 godziny Nabożeństwa i grupy prowadzące
0:00   Grupa Zmartwychwstanie Chrystusa
  Oaza Światło Życie
1:00   Grupa Zmartwychwstanie Chrystusa
  Oaza Światło Życie
2:00   Grupa Zmartwychwstanie Chrystusa
  Oaza Światło Życie
3:00   Grupa Zmartwychwstanie Chrystusa
  Oaza Światło Życie
4:00   Grupa Zmartwychwstanie Chrystusa
  Oaza Światło Życie
5:00   Grupa Zmartwychwstanie Chrystusa
  Oaza Światło Życie
6:00   Grupa Zmartwychwstanie Chrystusa
  Oaza Światło Życie
6:30   Jutrznia Brewiarzowa
7:00   Msza Święta
7:30   Godzinki i 1 część Różańca
8:00 - 12:00   Adoracja Dzieci i Młodzieży
9:00 - 12:00   Siostry Boromeuszki z Gliwic - Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
12:00   Anioł Pański i 2 część Różańca
  Róże Różańcowe
13:00  
14:00  
15:00   Koronka do Miłosierdzia Bożego
16:00   
17:00   3 część Różańca
18:00   Msza Święta parafialna
19:00 - 21:00   Modlitwa Uwielbienia
  Grupa Modlitewna Pomocy Niepokalanej
  Siostry Karmelitanki Misjonarki
  Księża Salezjanie
20:00   Msza Święta za Ojczyznę
  Grupa Modlitewna Pomocy Niepokalanej
  Siostry Karmelitanki Misjonarki
  Księża Salezjanie
21:00   Apel Jasnogórski 4 część Różańca
  Grupa Modlitewna Pomocy Niepokalanej

  Siostry Karmelitanki Misjonarki
22:00   Modlitwa Brewiarzowa
  Grupa Modlitewna Pomocy Niepokalanej

  Siostry Karmelitanki Misjonarki
23:00   Grupa Modlitewna Pomocy Niepokalanej
  Siostry Karmelitanki Misjonarki
24:00   Grupa Modlitewna Pomocy Niepokalanej
  Siostry Karmelitanki Misjonarki

zgłoszenia grup prowadzących