logotype

Plan Dnia

23:00 - 6:30 - Adoracja Nocna

6:30 - Modlitwa Brewiarzowa

7:00 - Msza Święta

7:30 - Godzinki i 1 część Różańca

12:00 - Anioł Pański i 2 część Różańca

15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

17:00 - 3 część Różańca

18:00 - Msza Święta parafialna

19:00 - Uwielbienie

20:00 - Msza Święta za Ojczyznę

21:00 - Apel Jasnogórski i 4 część Różańca

22:00 - Modlitwa Brewiarzowa

23:00 - 6:30 - Adoracja nocna