logotype

Niedziela 4.10.2015 r.

Dzień modlitw rodziców za dzieci

W Parafii Św. Jana Chrzciciela

Harmonogram:

 godziny Nabożeństwa i grupy prowadzące
18:00   Msza Święta parafialna
19:00   Modlitwa Uwielbienia
  Grupa Zmartwychwstanie Chrystusa
  Oaza Światło Życie
20:00   Msza Święta za Ojczyznę
  Grupa Zmartwychwstanie Chrystusa
  Oaza Światło Życie
21:00   Apel Jasnogórski i Modlitwa Różańcowa
  Grupa Zmartwychwstanie Chrystusa
  Oaza Światło Życie
22:00   Modlitwa Brewiarzowa
  Grupa Zmartwychwstanie Chrystusa
  Oaza Światło Życie
23:00   Modlitwa Różańcowa
  Grupa Zmartwychwstanie Chrystusa
  Oaza Światło Życie
24:00   Grupa Zmartwychwstanie Chrystusa
  Oaza Światło Życie

zgłoszenia grup prowadzących