logotype

Zabrzańskie Jerycho Różańcowe

W dniach od 4 do 10 października Grupa Modlitewna Barka zaprasza na Zabrzańskie Jerycho Różańcowe w Intencji Ojczyzny, które odbędzie się w dwóch Biskupickich parafiach: Parafii Wniebowzięcia NMP i Parafii Św. Jana Chrzciciela. 

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Zapraszamy wszystkie Zabrzańskie grupy religijne,
do włączenia się w przygotowanie tego Nabożeństwa